Au clair de la lune

Francuska pieśń ludowa, pochodząca z XVIII wieku. Jej autor jest nieznany.